Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç
ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.
Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü
maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30/06/2022 tarihinden
31/12/2022 tarihine uzatılmıştır. Ayrıca ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç
edilen ürünlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranı 31/12/2022
tarihine kadar yüzde 5 olarak belirlendi. SİRKÜLER 2022-76 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.