527 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen bazı düzenlemelerin yürürlük tarihleri
14.06.2022 tarihli DUYURU ile değiştirildi.
-Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz ) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt
veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların
(EKÜ’süz ENPompa ÖKC’lerin) en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar, değiştirilmesi
gerekmektedir.
-24.3.2021 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;
EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin 24.3.2021 tarihinden itibaren, EKÜ’lü EN ÖKC’lerin ise
30.9.2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere
satışı veya devri yapılamayacaktır.
-30.9.2022 tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve
satışı yapılmayacaktır.
-24.3.2021 tarihi ile 30.9.2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül
halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube
işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN
Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş
YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin kullanılması
zorunludur; ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda ise
satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.
-24.3.2021 tarihi ile 30.9.2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü ENPompa ÖKC’lerin
31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC ile değiştirilmesi zorunludur.
30.9.2022 tarihi ve sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması
durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç
60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılmasının zorunlu olduğu, ancak
bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce
bu zorunluluk başlayacaktır.
SİRKÜLER 2022-73 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.