Konut Kiralarında Kira Artış Oranının En Fazla %25 Olmasını Düzenleyen Kanun
Yayımlandı. Bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici madde
uyarınca;
 Konut kiraları bakımından 11/6/2022 tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri
arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedelleri, bir önceki kira
yılına ait kira bedelinin %25’ini geçemeyecektir.
 Düzenleme yalnızca konut kiralarını kapsamaktadır. İşyeri kiraları bu kapsamda
değildir.
 Söz konusu madde 11/6/2022 tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında
yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedellerine ilişkindir.
 Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre
değişim oranının %25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacaktır.
 %25 oranını geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz
sayılacaktır. SİRKÜLER 2022-72 Denetçiler YMM Ltd.Şti.