Bu Kanun ile diğer düzenlemeler yanında, tüzel kişilerin 31 Mart 2022 tarihli
bilançolarındaki yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri kazançlara istisna
uygulanmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinde değişiklik
yapılmıştır.
Hatırlanacağı üzere, 8/4/2022 tarihli ve 31803 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2022/16 sayılı Tebliğ ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri
arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini
cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini kur
korumalı mevduat kapsamına alabilmelerine imkan sağlanmıştı. Bununla birlikte, KVK’nin
Geçici 14 üncü maddesi, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı
paraları kapsadığından, bu hesaplardan elde edilen kazançlara istisna uygulanması mümkün
değildi.
Bu Kanunun 12 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinde
aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı
sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi
kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen
Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında
değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer
kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya
30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya
yetkilidir.”
SİRKÜLER 2022-67 Denetçiler YMM Ltd.Şti.