BOBİ Finansal Raporlama Standardına ilişkin Değişiklik Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 75935942-050.01..

 

 

KGK Kararı – Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına İlişkin Değişikliğin Yayımlanması

BOBİ Finansal Raporlama Standardına ilişkin Değişiklik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8751] Sayılı Kararı

05 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31769

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/8751]

Karar Tarihi: 03/03/2022

Konu : Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına ilişkin Değişikliğin Yayımlanması

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88‘inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26’ncı maddesi uyarınca; 6102 sayılı Kanuna göre bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama bölümünde değişiklik yapılmasına ve söz konusu değişikliğin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama

Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal

Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler

Tamamı İçin Tıklayınız