KDV Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5189) 13 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31749 Karar Sayısı: 5189 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak…

 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

KDV Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5189)

13 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31749

Karar Sayısı: 5189

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 2– Aynı Kararın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Aynı Kararın 1 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “(I) sayılı listenin” ibareleri, “(I) sayılı listenin ”B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “ A) GIDA MADDELERİ” bölümünün sonunda yer alan “Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– Aynı Karara ekli (I) sayılı listede “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlığıyla bölüm ihdas edilmiş, hâlihazırda söz konusu listede yer alan sıralar, bu bölüm başlığı altında aynı sıra ile tasnif edilmiş; (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte olduğu gibi (I) sayılı listeye eklenmiş ve (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7– Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.