Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin; holding şirketleri ve söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri adına kullanacakları kredilerde, holding şirketi bünyesindeki dolaylı iştirak/ortaklık statüsündeki şirketin aynı holding bünyesinde olduğunun tevsik edilmesine ilişkin geçici 1 inci maddesinde ve yurt dışında yerleşik kişilerin, Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin ödeme yükümlülüklerine ilişkin
“Gayrimenkul kıymetler” başlıklı 13 üncü maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca söz konusu 13 üncü maddeye ilişkin olarak 21/1/2022 tarihli Merkez Bankası uygulama talimatı yayınlanmıştır.

SİRKÜLER 2022-27

DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.