2022 Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Değişiklik 22 Ocak 2022 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yı…

 

 

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2022 Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Değişiklik

22 Ocak 2022

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulmuştur.

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca; 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) ve (2) sayılı Cetveller, 22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu Genelgemiz ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge için Tıklayınız

22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu Genelge için Tıklayınız