Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (5. Mükerrer) Kamu Gözetimi. Muhasebe… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (5. Mükerrer)

Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/7413]

Karar Tarihi: 30/12/2021

Konu: FFMS 38 Vaat, Opsiyon ve Korunma Standardının Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca; Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 38: Vaat, Opsiyon ve Korunma” standardının yayımlanmasına karar verilmiştir.

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 38

Vaat, Opsiyon ve Korunma

Tamamı İçin Tıklayınız