S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 2021/14 Genelgesi ile Ücretleri her ayın 1’i ila
30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler
yönünden, 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından
mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 31.05.2021 olarak belirlenmiştir.

SİRKÜLER 2021-37

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.