3910 sayılı C. B. Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

133 sıra no.lu V.U.K Sirküleri ile; K.D.V, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar, 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken ve aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, uzatılmıştır.

SİRKÜLER 2021-33

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.