Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri 3690 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Karar Sayısı: 3690 Kaynak Kullanımını Destekleme Fon… 

 

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri 3690

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31429

Karar Sayısı: 3690

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/7/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/3/2021 TARİHLİ VE 3690 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/7/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında” ibaresi “Borsa İstanbul Anonim Şirketinde” şeklinde, “işlenmemiş” ibaresi “standart işlenmemiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.