Türk Parası Kıymetini Koruma (Karar Sayısı: 3557) 19 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31400 Karar Sayısı: 3557 Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma…

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)

 

Türk Parası Kıymetini Koruma (Karar Sayısı: 3557)

19 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31400

Karar Sayısı: 3557

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesinin;

a) (a) bendinin birinci paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiş ve aynı paragrafta yer alan “2008/6” ibaresi “2017/4” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (a) bendinin ikinci paragrafının başına “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Ancak,” ibaresi eklenmiş, aynı paragrafta yer alan “standart işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresi eklenmiş ve aynı paragrafın sonuna “Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

c) (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
11/8/1989 20249
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararların Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
25/2/1990 20444
20/6/1991 20907
21/3/1993 21531
21/12/1994 22148
10/6/1997 23015
31/12/1998 (Mükerrer) 23570
19/8/1999 23791
28/8/2001 24507
2/7/2003 25156
27/8/2004 25566
31/12/2004 25687
28/3/2006 26122
30/12/2006 26392
8/2/2008 26781
10/3/2009 27165
16/6/2009 27260
17/11/2011 28115
6/5/2012 28284
13/12/2012 28496
11/6/2015 29383
3/7/2017 30113
25/1/2018 30312
31/8/2018 30521
13/9/2018 30534
3/3/2020 31057