Konu: Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik belge uygulamalarına geçişe ilişkin 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

SİRKÜLER 2021/18

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.