Konu : Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran belirlendi.

Bilindiği üzere Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için açıklanan “faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %19,62 oranı dikkate alınacaktır.

SİRKÜLER 2021/06

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.