Elektrikli Otomobillerde ÖTV Arttı 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobil… 

 

 

Elektrikli Otomobillerde ÖTV Arttı

 

Elektrikli Otomobillerde ÖTV Arttı

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan sadece elektrik motorlu olanların özel tüketim vergisi oranları arttırılmıştır.

Sadece elektrik motorlu olanlardan

▪ Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenlerin ÖTV oranı %3 den %10’a

▪ Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenlerin geçmeyenlerin ÖTV oranı %7 den %25’e

▪ Motor gücü 120 kW’ı geçenlerin ÖTV oranı %15 den %60’a

yükseltilmiş olup; Karar 2 Şubat 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

02.02.2021 tarih ve 31383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan sadece elektrik motorlu olanların özel tüketim vergisi oranları arttırılmıştır. Yeni oranlar aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

 

G.T.İ.P. No

 Mal İsmi  Eski Vergi Oranı (% ) Yeni Vergi Oranı (%)
 

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 3 10
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7 25
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15 60
   

Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: TÜRMOB