Bilindiği üzere faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi
gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Söz
konusu yedi günlük süre e-fatura ve e-arşiv faturaları için de geçerlidir.
E-Arşiv ve E-Fatura düzenleme tarihi olarak dikkate alınması gereken tarih , faturanın
üzerinde yazan tarih değil sisteme giriş yapılarak faturanın onaylandığı XML
Dosyasının oluştuğu tarihtir. Bu nedenle örneğin 1 Haziran da düzenlenen sevk irsaliyesine
ilişkin olarak en geç 8 Haziran tarihli bir fatura düzenlenmesi gerekmekte olup
Bu faturanın da yine en geç 8 Haziran tarihinde oluşturulup onaylanması gerekmektedir. SİRKÜLER 2024-47 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.