8/6/2024 tarihli ve 32570 sayılı Resmi Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin
Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14)” yayımlandı.
Hatırlanacağı üzere, 26.01.2023 tarihli R.G’de yayımlanan “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı
Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ticari hayatta
liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez
Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi
halinde firmalara sağlanacak desteklere yer verilmişti.
Bu kapsamda;
 Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, firmalar
verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz
dönüşüm desteği alabileceği,
 Firmalar yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ını TCMB’ye
sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında
değerlendirebileceği ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın
yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabileceği
düzenlenmişti. SİRKÜLER 2024-44 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.