21/5/2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:
1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)” yayımlandı.
Bu Tebliğ ile 13/12/2011 tarihli R.G’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:
1)’nde yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
1) e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına
yüklenmesine ilişkin süreler
Bu Tebliğ ile Elektronik Defter Genel Tebliği’nin “e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve
Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi” başlıklı 4.3 bölümünde yapılan
değişiklikle, e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter
uygulamasına yüklenmesine ilişkin süreler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel hesap dönemini kullanan mükellefler, tabloda yer alan bilgileri, hesap dönemlerinin
başlangıç ve bitiş aylarına uygun olarak dikkate alacaklardır. SİRKÜLER 2024-41 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.