01/01/2024-31/12/2024 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE
İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

1) 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671
TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve
Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil
edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün
sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak
ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.
2) İlgili ayda, 01/01/2024-31/12/2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini
(2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti
durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz
konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam
edecektir.
3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta
prim borçlarına mahsup edilecektir. SİRKÜLER 2024-32 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.