28/2/2024 tarihli ve 32474 Sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2024-32/69)” yayımlandı.
Bu Tebliğ ile de söz konusu 9 uncu fıkra değiştirilerek, aşağıdaki hallerde ödeme
yükümlülüklerinin döviz cinsinden yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir:
-19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında
19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma
girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
-Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden
gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası
kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. SİRKÜLER 2024-31 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.