Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20/02/2024 tarihli ve 165 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Sirküleri ile enflasyon düzeltmesine yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalara ve ortalama
ticari kredi faiz oranlarına yer verilmiştir. SİRKÜLER 2024-29 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.