4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin(6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası
değiştirilerek “Genç, Kadın veMesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten”
yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Cumhurbaşkanı bu maddenin uygulama süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya
yetkilidir.SİRKÜLER 2024-19 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.