30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmî Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) ile 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir. SİRKÜLER 2024-5 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.