2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkinolarak 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:555) ile;

-Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,

-Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne, -Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,

-2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

-2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine ve uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır. SİRKÜLER 2024-11 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.