28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8004)” yayımlandı. 8004 Sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31/12/2024 tarihine uzatılmıştır. SİRKÜLER 2023-123 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.