16.12.2023 tarihli ve 32401 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnasından faydalananların fon ayırma ve yatırım yapma yükümlülüklerine ilişkin oran ve tutarlarda değişiklik yapıldı. 7953 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile oran ve tutarlar değiştirilmiştir. Buna göre, Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnası kapsamında; • Yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 2.000.000 Türk lirasına, • Bu tutarın pasifte geçici bir hesaba aktarmaları gereken oranı yüzde üçe, • Bu kapsamda aktarılması gereken tutar yükümlülüğü sınırı, yıllık bazda 100.000.000 Türk lirasına çıkarılmıştır. SİRKÜLER 2023-116 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.