Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 09/10/2023 tarihli ve 64 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi
Kanunu Sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden
değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-101 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.