07/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerin fatura kullanımı ve bildirimlerine ilişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

551 No.lu Tebliğ ile 2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir. SİRKÜLER 2023-99 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.