7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 552) ile Dijital Vergi Dairesi uygulamasına geçilmiştir.
Digital Vergi Dairesi uygulaması ile;
•Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında
birleştirilerek kişilerin kullanımına sunulması,
•İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve eBeyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, tek giriş ile tüm
hizmetlere (e-Belge, B-Trans ve e-Defter sistemleri hariç) erişimin dijital.gib.gov.tr
üzerinden sağlanmasına,
•Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurulara istinaden vergi dairesince
yapılan işlemlerin Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda
düzenlenmesi gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda
imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına,
imkan sağlanmaktadır. SİRKÜLER 2023-98 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.