Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 17/08/2023 tarihli ve 2013/5 Seri No.lu Tahsilat İç
Genelgesi ile tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların taleplerinin
değerlendirilmesinde tutar itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerine tanınan yetkiler
yeniden belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-90 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.