213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak
hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından
kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,95 (yüzde
onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-86 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.