07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak
Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 7346)” yayımlandı.
Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede
yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8,
bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.
Bu Karar ile genel KDV oranı %18’den %20’ye; %8 indirimli KDV oranı ise %10’a yükseltildi.
Bazı temel gıda maddelerine uygulanan %1 indirimli KDV oranın da ise değişiklik yapılmadı.
Diğer taraftan, yine bu Karar ile %8 indirimli KDV oranının uygulandığı (II) sayılı listenin 37
nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. SİRKÜLER 2023-78 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.