3 Temmuz 2023 olan ancak Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk
nedeniyle verilemeyen;
– Katma Değer Vergisi,
– Dijital Hizmet Vergisi,
– Turizm Payı Beyannameleri,
– Beyanname verme son günü 3 Temmuz 2023 tarihine rastlayan diğer vergi beyannameleri
ile
– Bildirimlerin (Ba-Bs formları ile elektronik defter oluşturma, imzalama ve elektronik
defter beratlarının yüklenmesi dahil),
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler uyarınca, 5 Temmuz 2023 günü sonuna
kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi durumunda,
söz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin süresinde verilmiş ve ödemelerin de süresinde
yapılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. SİRKÜLER 2023-76 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.