28 Haziran 2023 Tarihli ve 32235 Sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7332)”
yayımlandı.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve
iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.
Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Kararın 1 inci maddesinde yer alan döviz tevdiat hesaplarına
yürütülen faizlerden yapılacak stopajın oranı %25’e çıkarılmış ve geçici 2, 3, 4 ve 5 inci
maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30/06/2023 tarihinden
31/12/2023 tarihine uzatılmıştır.SİRKÜLER 2023-74 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.