Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrası gereği;
01/07/2023-31/12/2023 döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine
esas kazanç tutarı;447,15TL x %23,65=105,75TL (Günlük İstisna Tutarı)olarak
belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-72 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.