Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
28inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi
gereken 2023 I.Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır. SİRKÜLER 2023-66 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.