20 Nisan 2023 Tarihli ve 32169 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım
merkezlerinde uzaktan çalışma oranı; bilişim personeli için 1/4/2023-31/12/2023 tarihleri
arasında (bu tarihler dâhil) %100, bunlar dışındaki personel için ise 31/12/2023 tarihine
kadar (bu tarih dâhil) %75 olarak belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-59 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.