1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)” yayımlandı.
Tebliğ ile özetle aşağıdaki hususlarda açıklamalara yer verilmiştir:
 Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin mücbir sebep halinden çıkmak
istemeleri durumunda KDV tevkifatı,
 Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin hizmet nitelikli tevkifata tabi
işlemlerinden kaynaklanan nakden ve mahsuben iade alacaklarının YMM raporu ile
yerine getirilebilmesi,
 Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerden haklarında sahte belge kullanma
olumsuz tespitleri bulunanlar,
 Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerden haklarında muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanma tespiti bulunanlar,
 Özel esaslara alınmış mükelleflerin KDV artırımında bulunmaları,
 İade talebinde bulunulabilecek asgari tutar,
 2023 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) şampiyonlar ligi finali müsabakası
kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna
 PTT A.Ş.’nin işgücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatı SİRKÜLER 2023-47 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.