31/03/2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur
Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 7016)” yayımlandı.
Bu Karar ile 23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin
Kararın “Hazine desteğinin kullandırılmasında uygulanacak faiz ve kâr payı oranları” başlıklı
5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin
üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
Buna göre, kur korumalı hesaplara (KKH) ilişkin faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranından az olmamak üzere, bankalar ve yararlanıcılar arasında
serbestçe belirlenebilecektir.
Ayrıca, bu düzenleme paralelinde, yukarıda anılan maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır. SİRKÜLER 2023-46 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.