28/01/2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının Eki Kararı ile mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade
talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-27 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.