26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla,
31.12.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, 2023 yılı sonuna kadar Türk
lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk
lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem
sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, vade sonunda elde edilen faiz
ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna tutulması
öngörülmüştür. SİRKÜLER 2023-25 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.