18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile ticaret siciline tescil edilen; işe başlama, merkez/şube adres
değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye
giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı
tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler
tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır. SİRKÜLER 2023-21 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.