29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6618)”
yayımlandı.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve
iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.
Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan stopaj
oranlarının uygulama süreleri 31/12/2022 tarihinden 30/06/2023 tarihine uzatılmıştır. SİRKÜLER 2022-142 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.