24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi
Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6417)” ile bazı binek otomobillerin ÖTV matrah aralıkları yeniden belirlenmiştir.SİRKÜLER 2022-124 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.