Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri
1) Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde teşvik sınırı
50 kW’a çıkarılmaktadır.
2) Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük belirli bir tutarı aşmayan ödemeler
istisnası kapsamına alınmaktadır.
3) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara
yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alınmaktadır.
4) Çalışanlara 1.000 Türk Lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri
ödemesi gelir vergisinden istisna edilmektedir.
5) Bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasının süresi, 31/12/2027 tarihine kadar
uzatılmaktadır.
6) Sermaye azaltımında vergileme kanun maddesi olarak düzenlenmektedir.
7) Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmaktadır.
8) Küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak”
kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı getirilmektedir.
9) Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden
düzenlenmektedir.
SİRKÜLER 2022-114 10.10.2022 Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.