01 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/1)” yayımlandı. SİRKÜLER 2022-111 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.