1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler Konusu Tutar (TL) Günlük Asgari Ücret 215,70 Aylık Asgari Ücret 6.471,00 Günlük P…

 

 

 

1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler

 

01/07/2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 215,70.-TL Aylık 6.471,00 TL, net 5.500,35TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

a) Özel sektörde:

— Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL

— Günlük kazanç üst sınırı:1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL

b) Kamu sektöründe:

— 15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

— 15/06/2022-14/07/2022 devresi için: 2.668,80TL + 3.019,80TL =5.688,6 TL

— 15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

— 15/06/2022-14/7/2022 devresi için:20.016 TL +22.648,50 TL =42.664,5 TL

Konusu Tutar (TL)
Günlük Asgari Ücret 215,70
Aylık Asgari Ücret 6.471,00
Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı 215,70
Günlük prime Esas Kazanç Üst sınırı 1.617,75
Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı 6.471,00
Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 48.532,5
Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık) 3.235,5
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) 80,89 (215,70%37,5)
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (indirimsiz-Aylık) 2.426,63 (6.471 x%37,5)
Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) 4,31 (215,70x%2)
Ek 5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi 2.158,08 (215,70 TL x 29 x %34,5 )
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) 2.032,97 (215,70TL x 29 x %32,5)
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) 2.220,63 (215,70 TL x 29 x %35,5)
İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 2.070,72 (6.471 x%32)
2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı 1.051,54 (215,70 TL x 15x%32,5)
Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 2.232,50 (6.471 x%34,5)
Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 2.158,08 (215,70 TL x 29 x %34,5 )
5510-60/g liler(GSS) sigorta primi 194,13 (6.471 x%3)
Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük); 69,02 (215,70TL x%32)
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük); 97,07 (215,70 TL x %45)
Geçici iş göremezlik ödeneği (Alt Sınır üzerinden)  
Yatarak Tedavilerde 107,85
Ayaktan Tedavilerde 143,8
Primden İstisna Tutarları  
Yemek parası (% 6) Günlük 12,94
Çocuk Parası (%2) Aylık 129,42
Aile yardımı (% 10)Aylık 647,1
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar 6.471
NOT : Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır.

Kaynak: TÜRMOB