Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak
asgari ücret tutarı; brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35.-TL olarak belirlenmiştir. Asgari Ücretin
işverene toplam maliyeti 7.926,98 TL (Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık
indirim dikkate alınarak 7.603,43 TL)’ dir. SİRKÜLER 2022-79 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.