Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/6/2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı
ile getirilen”ticari kredi kullanımında kısıtlama” ; döviz cinsinden nakit varlıkları toplamı 15
milyon Türk Lirasını aşan ve diğer iki şartı ( aktif varlık ve son bir yıllık net satışının % 10
unu aşmak ) da taşıyan şirketlere getirilmişti.
Konu hakkında BBDK 26 Haziran tarihli bir ” Basın Açıklaması” yayınlayarak kısıtlamanın
yalnızca “bağımsız denetime tabi şirketleri” – belirtilen diğer şartların da gerçekleşmesi
kaydıyla- kapsadığını duyurdu. SİRKÜLER 2022-75 27.06.2022 Kredi Kullandırımlarına İlişkin 24.06.2022 tarihli ve 10250 Sayılı Bankacılık (1) DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.